System Sygnalizacji Pożarowej
System Sygnalizacji Pożaru to zespół urządzeń służących zabezpieczeniu danego obiektu przed pożarem.

W systemach alarmu pożarowego najczęściej wykorzystuje się optyczne czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania - nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi (ROP). W dużych obiektach często posiadają połączenie z firmami monitorującymi, które weryfikują alarm i powiadamiają straż pożarną oraz współdziałają z innymi systemami ochrony p.poż. - automatycznymi systemami gaśniczymi (zraszacze wodne, systemy gaszenia gazem), systemy nawiewowe i oddymiania, awaryjne oświetlenie, dźwiękowy system ostrzegania (DSO) itp.

W skład systemów sygnalizacji pożaru najczęściej wchodzą:
- centrala alarmowa wyposażona w układ sterujący całym systemem wraz z panelem sterowania, zasilacz i akumulator,
- wyniesiony panel obsługi,
- różnego typu czujniki i detektory,
- sygnalizatory (urządzenia akustyczne lub akustyczno-optyczne sygnalizujące zadziałanie systemów alarmowego - alarm, sabotaż itp.),
- radiopowiadomienie radiolinia (nadajnik z pilotami umożliwiającymi załączenie/wyłączenie czuwania, wyzwolenie opóźnienia na wejście do obiektu, wyzwolenia alarmu napadowego),
- moduły sterujące innymi systemami

Nasza firma wykorzystuje urządzenia następujących renowowanych producentów:
Bosch             Schrack Seconet             Polon Alfa             Esser             Zettler             Aritech

STRONA GŁÓWNA | O FIRMIE | KARIERA | AKTUALNOŚCI | REFERENCJE | KONTAKT
do góry
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2015-2017 BMS Serwis Sp. z o.o.
Realizacja: PL